UWAGA

Firma POL-HUNT ostrzega wszystkie osoby i firmy które wprowadzają do handlu naśladujące (podrabiające) produkowane przez nas "SZNURY HUKOWE", że narażają się na odpowiedzialność karną, tj. o czyn z art. 305 par. 1 Prawo Własności Przemysłowej.


Dodatkowo poza odpowiedzialnością karną narażają się także na wysokie odszkodowanie finansowe związane z naruszaniem wspomnianej własności przemysłowej wobec naszej firmy. Wspomniane osoby i firmy ponosić będą także odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu wyrobów pirotechnicznych bez wymaganego unijnego certyfikatu bezpieczeństwa CE, oraz wymaganej certyfikacji ADR na magazynowanie wyprodukowanych wyrobów pirotechnicznych. Zatem ostrzegamy i informujemy, że w 2021 r zgłosiliśmy 2 sprawy które prowadzone są przez właściwe terytorialnie Komendy Policji i prokuratury, a w roku 2022 zgłosiliśmy 1 sprawę nielegalnej produkcji wyrobów pirotechnicznych którymi są sznury hukowe.