Prawidłowe osadzenie sznura w rurze osłonowej

Poprawne zawieszenie sznura na drzewie

Przykłady niewłaściwego zawieszenie sznura